CN / EN

产品介绍 Products

你现在的位置:首页 > 产品介绍 > 马来酸酐改性液体聚丁二烯MALPBD

马来酸酐改性液体聚丁二烯MALPBD

产品牌号 生产厂家 产地 产品属性 对应牌号
Lithene ultra AL-15MA Synthomer 英国 液体聚丁二烯
Lithene ultra PM4-7.5MA Synthomer 英国 液体聚丁二烯
Lithene ultra N4-5000-10MA Synthomer 英国 液体聚丁二烯
Lithene ultra N4-5000-15MA Synthomer 英国 液体聚丁二烯
Lithene ultra N4-B-10MA Synthomer 英国 液体聚丁二烯